Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur van Stichting Pensioenfonds TDV en is als volgt samengesteld:

Namens de werkgever:
Vacature

Namens de werknemers:
mevrouw A. Dauphin (secretaris)

Namens de pensioengerechtigden:
Th.A. Tysma (voorzitter)
drs. K. Hopma
A.J. van Oortmarssen