Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur van Stichting Pensioenfonds TDV en is als volgt samengesteld:

Namens de werkgever:
drs. M.R. de Groot RA

Namens de werknemers:
mevrouw A. Dauphin (secretaris)
ir. H.W.L. van Jaarsveld (aspirant lid)

Namens de pensioengerechtigden:
Th.A. Tysma (voorzitter)
drs. K. Hopma
A.J. van Oortmarssen