Bestuur

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds TDV is belast met het besturen van het pensioenfonds. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorgedragen door de directie van Trivium Packaging Netherlands:
drs. W.J. Morkin RA (voorzitter)
A.M.J. de Bekker AAG
drs. H.D. Panneman AAG

Voorgedragen door de Groepsondernemingsraad van Trivium Packaging Netherlands:
mevrouw drs. M. Bankers
drs. B.R. van Doesburgh

Voorgedragen door de pensioengerechtigden:
mevrouw mr. M.J.E.T. van der Marck (secretaris)
mevrouw drs. W.J. Lugtenburg-Sanders