Klachten?

Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Natuurlijk kan het toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Stichting Pensioenfonds TDV heeft daarom een klachtenreglement. Heeft u een klacht over onze werkwijze? Laat het ons weten. Wij nemen uw klacht serieus. En doen er alles aan om uw klacht op te lossen. Er zijn verschillende manieren om uw klacht in te dienen:

Per brief via:
Stichting Pensioenfonds TDV
t.a.v. de directie
Postbus 318
7400 AH  DEVENTER

Per e-mail via:
info@sptdv.nl

Per telefoon via:
0570-682116

Probeer zo duidelijk mogelijk te verwoorden waar uw klacht over gaat. Als u uw klacht per brief of via e-mail indient, vergeet dan niet om uw naam, geboortedatum en adresgegevens te vermelden. Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen 1 week een antwoord. Als wij meer tijd nodig hebben om uw klacht te behandelen, dan laten wij u dit weten.

Komen wij er samen niet uit?
Als we er samen niet uitkomen, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillen Instantie Pensioenfondsen. Daarbij kunt u kiezen voor bemiddeling door de Ombudsman Pensioenen of beslechting. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de burgerlijke rechter. Klik hier om naar de website van de Geschillen Instantie Pensioenfondsen te gaan.

Klik hier om het klachtenreglement te downloaden en klik hier voor een stapsgewijs overzicht van onze klachtenprocedure.