Missie en doelstellingen

Missie
Stichting Pensioenfonds TDV voert de pensioenregelingen uit voor de werknemers, ex-werknemers en pensioengerechtigden van Trivium Packaging Netherlands en haar rechtsvoorgangers. Deze uitvoering omvat:

  • het inzichtelijk maken van pensioenzaken,
  • het administreren en uitbetalen van pensioenen,
  • het op solide wijze beleggen en beheren van de pensioenpremies, de beleggingsopbrengsten en het pensioenvermogen,
  • het helder en duidelijk communiceren met belanghebbenden.

Stichting Pensioenfonds TDV doet dit op een toekomstbestendige, betrouwbare en integere wijze.

Doelstellingen
Om deze missie te bereiken zijn de doelstellingen van Stichting Pensioenfonds TDV:

  • de deelnemer een pensioen bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het pensioen van de bedrijfstak (Metalektro), maar bij voorkeur beter;
  • het tijdig en juist uitkeren van de pensioenbetalingen;
  • het hebben van tevreden betrokkenen (zowel intern als extern);
  • het nakomen van pensioentoezeggingen conform het pensioenreglement nu en in de toekomst. In de eerste plaats betreft dit de nominale pensioenen;
  • het streven naar een jaarlijkse, voorwaardelijke indexatie op basis van de consumentenprijsindex voor zowel de ingegane pensioenen als van de pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers en van een indexatie van de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers op basis van de loonindex (cao);
  • het tegen aanvaardbare kosten uitvoeren van de pensioenregeling.