Hoe zit het met?

Uw pensioensituatie is in belangrijke mate afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. In onderstaande informatiebladen vindt u daarom informatie over uw pensioensituatie indien u bijvoorbeeld eerder wilt stoppen met werken, arbeidsongeschikt raakt of gaat scheiden. De informatiebladen zijn geschreven om u een globaal inzicht te verschaffen. Daarom worden alleen de hoofdzaken genoemd. In veruit de meeste gevallen kunt u echter met de genoemde hoofdzaken een goed beeld verkrijgen van uw pensioensituatie.

Informatiebladen voor werknemers

Hoe zit het met eerder stoppen met werken?
Hoe zit het met de zekerheid voor mijn gezin?
Hoe zit het met ziekte of arbeidsongeschiktheid?
Hoe zit het met scheiding en mijn pensioen?