LAAG 1

Welkom bij Stichting Pensioenfonds TDV (TDV)! U bouwt vanaf uw indiensttreding verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid op www.sptdv.nl.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 1. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van TDV. U kunt laag 2 en 3 vinden op www.sptdv.nl of bij ons opvragen.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt.

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf (gedeeltelijk) geen premie meer.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk op www.sptdv.nl of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij TDV. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon (tot € 137.800,=). Over een eventuele ploegentoeslag, de vaste jaarlijkse winstuitkering, bonussen en oververdiensten bouwt u geen pensioen op. Daarnaast bouwt u in 2024 over een ‘drempelbedrag’ van € 17.545,= geen pensioen op, omdat u vanaf uw AOW-leeftijd ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. Over het brutoloon (tot € 137.800,=) exclusief eventuele ploegentoeslag, de vaste jaarlijkse winstuitkering, bonussen en oververdiensten min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,76% aan pensioen op.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij TDV betaalt u maximaal 50% van de premie en uw werkgever de rest. U kunt bij uw werkgever navragen hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik dan hier voor de pensioenvergelijker.

Wilt u zich aanvullend verzekeren? U kunt kiezen voor de verzekering van een extra tijdelijk partnerpensioen en wezenpensioen.

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan als u met pensioen gaat of eerder uw werkgever verlaat.

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment van pensioneren.

Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet u 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dat kan op het moment van pensioneren.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de lonen mee kunnen laten groeien. TDV heeft namelijk te maken met de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. TDV heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Kijk op www.sptdv.nl voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van TDV goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

 

Indexatie

Stijging van de lonen

Stijging van de prijzen

per 1 januari 2024

3,50%

3,50%

3,84%

per 1 januari 2023

8,67%

8,67%

10,00%

per 1 oktober 2022

0,491%

 

Als we een tekort hebben, nemen we één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet volledig mee met de stijging van de lonen.
  • Uw premie kan, indien nodig, omhoog gaan.
  • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

Welke kosten maken wij?

TDV maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Als u meer of minder (in deeltijd) gaat werken.

Als u tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof.

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’.

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten.

Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3 op www.sptdv.nl. U kunt contact met ons opnemen via 0570-682116 of pensioenen@sptdv.nl.